Over ons

Ontstaan organisatie

Waarom de scholengroep Willem van Oranje heet

Onze scholengroep draagt de naam van de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje. Voorvechter van tolerantie. Als latere protestantist verbond hij de begrippen tolerantie en protestantisme aan elkaar. In die geest opereren we als protestants-christellijke stichting. De diversiteit van mensen geeft zowel kleur als kracht aan onze samenleving en aan onze school. Vanuit die gedachte is er ruimte voor iedereen.

Onder Willem van Oranje Scholengroep vallen de volgende scholen en organisaties uit Waalwijk en omgeving:

  • Vier basisscholen
  • Een afdeling voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs
  • Een brede scholengemeenschap voortgezet onderwijs met twee locaties
  • Een praktijkschool voor voortgezet onderwijs
  • Een ISK Wereldschool (voortgezet onderwijs) met een internationale schakelklas
  • Muziekschool Van Oranje
  • Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V.

Hoe ziet de formatie en het leerlingenaantal eruit?

In deze diverse en dynamisch omgeving werken meer dan 350 medewerkers. 290 docenten geven er les aan 700 leerlingen in het primair onderwijs en aan 2000 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Samenwerking met andere scholengroepen

Als scholengroep zoeken we graag de samenwerking op, om zo voor elk kind passend onderwijs te kunnen bieden.

Bekijk ons samenwerkingsverband met PO Langstraat Heusden Altena en VO Langstraat . https://www.samenwerkingsverbandlha.nl

Zo belooft de Heer: 'Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie'
Deuteronomium 11:14

In ontmoetingen in de school laten we de wereld en de leerlingen tot bloei komen vanuit geloof, hoop en liefde.
We oogsten mooie jonge mensen, die we een veilige en uitdagende leeromgeving geven.