MR

Medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs (MR-VO)

Ouders, leerlingen en personeel van het Willem van Oranje College hebben inspraak in het beleid van de school en de scholengroep via de medezeggenschapsraad (MR). Gemiddeld zes keer per jaar bespreekt de MR in openbare vergaderingen de huidige en toekomstige zaken met de directie en/of het bestuur. De directie/het bestuur vraagt de MR om advies of inspraak bij belangrijke besluiten.

Samenstelling MR 2022-2023:

Willem van Oranje College, locatie Waalwijk:
personeel

De heer drs. W.P. van der Aa
De heer drs. M.A. de Bie
De heer drs. N. van de Laar (voorzitter)
Mevrouw D.E. Milner- van Tilborg
Mevrouw J.M. Moerman- Snijders
De heer J.A. Potters
ouders
Mevrouw M. van Tetering
Mevrouw W. van Tilborg
Mevrouw C. van de Water
leerlingen
Micah Bom
Rik Wesselink
1 vacature

Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg:
personeel

De heer P. van Dijk
De heer E.D. de Klerk
Mevrouw L.A. van der Laan
De heer M. van Weelden
ouders
Mevrouw T. Strijbis
1 vacature
leerlingen
Gerrit-Jan Duijzer
Joël van Nordennen

ISK Wereldschool:
personeel

Mevrouw J.J.J.M. de Bruijn
ouders
1 vacature
leerlingen
1 vacature