GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs (GMR-PO)

Omdat er binnen de scholengroep meerdere zelfstandige basisscholen zijn met een eigen MR, is er voor de scholengroep een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR geeft gevraagd en ongevraagd advies op belangrijke besluiten die meerdere scholen en/of de gehele Willem van Oranje Scholengroep aangaan.

Samenstelling GMR 2022-2023:

PCBS De Bron:
Marit van der Ham (personeel)
Anique Oude Egbrink (ouder)

Juliana van Stolbergschool:
Alie Roest- de Haan (personeel)
Vacature ouder

Koningsschool:
Jadine Spierings- Kuijsters (personeel)
Henrik de Bruijn (ouder)

SBO De Leilinde:
Niels Kieboom (personeel)
Vacature ouder